A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 03.04.2012 10:13

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента дата вчинення дії  30.03.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   “ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 02470158
1.4. Місцезнаходження емітента 65091, Одеська область,  м.Одеса, вул. Колонтаївська, 24
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0487324061, 0487325469
1.6. Електронна поштова адреса емітента Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.vdodesa.pjsc.od.ua
1.8. Вид  особливої  інформації відповідного до вимог глави 2 розділу IIабо інформація про іпотечні цінні  папери  відповідного
до вимог розділу IIIцього Положення.
Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Протоколом № 3/12  Наглядової ради від 30.03.2012 року  відповідно до Статуту  звільнено з посади Генерального директора Бабаянц Тiграна Лазаревича, паспорт серія КК № 204528, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi15.01.1999 р. Посадоваособа перебувала на посаді  з 06.04.2011року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 57.151%.

Протоколом Загальних зборів акціонерів від 30.03.2012р., відповідно до Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- звільнено з посади  члена наглядової ради  Онищенко Світлану Вячеславівну, паспорт серія КЕ № 297512, виданий Центральним  РВ ОМУУМВС України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2011року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає , володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.393%.

- звільнено з посади члена наглядової ради  Вавриківа Ярослава Івановича,паспорт серія КЕ № 297522, виданий Центральним  РВ ОМУУМВС України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2011року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає , володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.419%.

- звільнено з посади члена наглядової ради Огорового Станіслава Валентиновича , паспорт серія  КЕ № 967824, виданий Іллічівським  РВ УМВС України в Одеській області 27.02.1998 р. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2011року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає , не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

- призначено на посаду члена  наглядової Бабаянц Тiграна Лазаревича, паспорт серія КК № 204528, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi15.01.1999 р. Посадова особа призначена на термін  3 роки,протягом своєї діяльності обіймала посаду голови правління,  генерального директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає,володіє часткою у статутному капіталі Товариства 57.151%.

- призначено на посаду члена наглядової ради   Онищенко Світлану Вячеславівну, паспорт серія КЕ № 297512, виданий Центральним  РВ ОМУУМВС України в Одеській області 11.06.1996 р.Посадова особа призначена на термін  3 роки,  протягом своєї діяльності обіймала посади  технолога, інженера-технолога, начальника служби матеріально-технічного забезпечення,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.393%.

- призначено на посаду члена наглядової ради   Огорового Станіслава Валентиновича , паспорт серія  КЕ № 967824, виданий Іллічівським  РВ УМВС України в Одеській області 27.02.1998 р. Посадоваособа призначена на термін  3 роки,  протягом своєї діяльності обіймала посаду  заступника директора з загальних питань,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає,  не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

Протоколом  № 4/12  Наглядової ради від 30.03.2012року  відповідно до Статуту

- призначено на посаду Голови  наглядової Бабаянц Тiграна Лазаревича, паспорт серія КК № 204528, виданий Iллiчiвським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi15.01.1999 р. Посадова особа призначена на термін 3 роки.

- призначено на посаду Генерального директора Сваволя Валерія Петровича , паспорт серія КЕ № 297521, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi11.06.1996 р. Посадова особа призначена  безстроково,протягом своєї діяльності обіймала посади майстра і начальника механічного цеху, головного інженера, виконавчий директора, заступника генерального директора, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає , володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.56%.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор Сваволя Валерій Петрович