A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"


Дата розміщення: 16.04.2014 08:35

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента дата вчинення дії  11.04.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента                                ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”

2.. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента          02470158

3.Місцезнаходження емітента                                    65091, Одеська область, м.Одеса, вул. Колонтаївська, 24

4. Міжміський код, телефон та факс емітента          048 732-55-99, 048 732-54-69

5. Електронна поштова адреса емітента                   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка

додатково використовується емітентом для

розкриття інформації                                                    www.vdodesa.pjsc.od.ua

7. Вид  особливої  інформації відповідного до вимог

глави 2 розділу IIабо інформація про іпотечні цінні 

папери  відповідного до вимог розділу III цього Положення.  Рішення про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

11.04.2014 р. Загальними зборами акціонерів ПАТ „ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ОДЕСА”, відповідно до  Статуту, прийняте  рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- припинено повноваження члена ревізійної комісії   Бабінськой Лідії Петрівни, паспорт серія КЕ № 297018, виданий Центральним  РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 04.06.1996 р.,у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.031%.

- припинено повноваження члена ревізійної комісії Мельниковой Світлани Олексіївни, паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним  РВ ОМУ УМВС України в Одеській області11.06.1996 р.,у зв’язку iз закiнченням строку дiї  повноважень. Посадова особа перебувала на посаді з 06.04.2011 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має,  володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.425%.

- обрано на посаду члена ревізійної комісії   Котєльнікову Марину Олексіївну, паспорт серія КЕ № 844611, виданий Ленінським  РВ  УМВС України в Одеській області 18.11.1997 р. Посадова особа призначена на термін  3 роки,  протягом останніх 5 років своєї діяльності обіймає  посаду майстра цеха,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, не володіє часткою у статутному капіталі Товариства.

- обранона посаду члена ревізійної комісії  Мельникову Світлану Олексіївну, паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним  РВ ОМУ УМВС України в Одеській області11.06.1996 р.Посадова особа призначена на термін  3 роки,  протягом останніх 5 роківсвоєї діяльності обіймає  посаду заступника начальника цеху,  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає, володіє часткою у статутному капіталі Товариства 0.425%. Протоколом   Ревізійної комісії    від 11.04.2014року  відповідно до Статуту

 – обрано на посаду  Голови  ревізійної комісії Мельникову Світлану Олексіївну , паспорт серія КЕ № 297513, виданий Центральним  РВ ОМУ  УМВС України в Одеській області 11.06.1996 р. Посадова особа призначена на термін  3 роки.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що містяться у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директорСваволя Валерій Петрович