A A A

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ОДЕСА"Проміжна фінансова звітність, складена за МСФЗ:

Примітки:

розкривається за бажанням.